Korzyści z udziału w warsztatach

 

KORZYŚCI DLA RODZICÓW

 • silniejsza więź z dzieckiem, możliwość porozumienia się ze swoim (nawet z tzw. „trudnym”) dzieckiem, co oznacza mniej kłopotów w szkole, większa motywacja do nauki, do rozwijania swoich talentów
 • umiejętność wyznaczania granic tak, aby nie podcinać skrzydeł dzieciom i jednocześnie uczyć je życia w społeczeństwie
 • brak kar, które ranią – zamiast kary są naturalne, logiczne konsekwencje, które wychowują
 • większy szacunek do dziecka i samych siebie
 • umiejętność dawania dzieciom większej niezależności, która prowadzi je do samodzielności

KORZYŚCI DLA DZIECI

 • czują się bardziej akceptowane przez swoich rodziców, mają większe poczucie bezpieczeństwa sprzyjające wzrastaniu
 • mają zdrowe poczucie własnej wartości oraz większą wiarę w siebie i własne możliwości
 • mają poczucie, że rodzice „są po ich stronie”, i że mogą o wszystkim z nimi porozmawiać
 • uczą się respektowania granic
 • są bardziej samodzielne
 • doświadczają konsekwencji swojego niepożądanego zachowania w sposób, który nie rani i nie poniża

KORZYŚCI DLA WYCHOWAWCÓW I SZKOŁY

 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców, które sprzyjają otwartemu, podmiotowemu traktowaniu uczniów
 • większe poczucie sprawczości nauczycieli w kontaktach z uczniami
 • bardziej efektywna współpraca z rodzicami (otwartość ze strony nauczyciela, większa pewność siebie w kontaktach z rodzicami, umiejętności komunikacji bez osądzania i oceniania)
 • większy autorytet nauczycieli w oczach rodziców i uczniów
 • większa motywacja do traktowania swojego zawodu jak powołania, obrona przed wypaleniem zawodowym
 • atmosfera dialogu i wzajemnego szacunku w relacjach z uczniami, lepsza atmosfera pracy