Program wrsztatów MOC EMOCJI

Program MOC EMOCJI

 • I spotkanie: EMOCJE I UCZUCIA – WSTĘP
 • II spotkanie: STRACH
 • III i IV spotkanie: ZŁOŚĆ
 • V spotkanie: SMUTEK
 • VI spotkanie: RADOŚĆ
 • VII spotkanie: WSTYD I DUMA (czyli jak radzić sobie z porażką i doceniać swoje osiągnięcia)
 • VIII spotkanie: EMOCJONUJĄCE ZABAWY PODSUMOWUJĄCE

I spotkanie EMOCJE I UCZUCIA – WSTĘP

Cele:

 • Przekazanie dzieciom ogólnej wiedzy o emocjach, pokazanie dzieciom korzyści z tego, że są emocje
 • Przekonanie dzieci, że emocje są moralnie neutralne – nie są ani dobre, ani złe. Złe mogą być zachowania wynikające z emocji
 • Pokazywanie dzieciom, co jest stanem emocjonalnym, a co zachowaniem, co może być zaakceptowane, a co nie jest akceptowalne (bo np. rani innych, jest niebezpieczne dla otoczenia)
 • Przekazanie dzieciom informacji jakie to są emocje podstawowe/pierwotne, w jaki sposób i przez kogo zostały one zdefiniowane

Krótki zakres merytoryczny spotkania:

 1. emocje – co to takiego i po ca nam one?
 2. emocje podstawowe
 3. czy emocje są dobre czy złe?
 4. emocje a zachowanie – jak to rozróżnić?
 5. Kiedy i w jakich okolicznościach pojawiają się w nas emocje

II spotkanie – STRACH  

Cele:

 • „Zaprzyjaźnienie” dzieci ze strachem
 • Przekonanie dzieci, że strach nie jest negatywny, że pomaga przetrwać i dba o nasze bezpieczeństwo
 • Nauczenie dzieci rozpoznawania u siebie (i u innych) strachu, lęku, obawy i znalezienie sposobów radzenia sobie ze tymi emocjami

Krótki zakres merytoryczny spotkania:

 1. po co ludziom strach, co on nam daje, jakie mamy z tego korzyści? Czym różni się strach od lęku?
 2. gdzie w organizmie można odczuwać strach, co się wówczas dzieje z moim ciałem?
 3. czego można się bać? Czego boją się inni? Czego ja boję się najbardziej – mój termometr strachu
 4. jak wygląda mój strach?
 5. co mogę zrobić, kiedy się boję

III i IV spotkanie – ZŁOŚĆ

Cele:

 • „Zaprzyjaźnienie” dzieci ze złością (bo złość nie jest wcale taka zła)
 • Uświadomienie dzieciom, kiedy złość może być zła? (kiedy zachowanie będące konsekwencją złości jest niewłaściwe), uczenie dzieci rozróżniania emocji od zachowań
 • Przekonanie dzieci, że złość jest w życiu potrzebna, bo pozwala nam komunikować swoje potrzeby czy informować otoczenie przekraczanych granicach
 • Nauczenie dzieci rozpoznawania u siebie (i u innych) złości, znalezienia sposobów radzenia sobie ze złością, rozpoznawanie narastania złości (zdenerwowanie, złość, gniew, wściekłość, furia itd.)

Krótki zakres merytoryczny spotkania:

 1. do czego nam potrzebna złość? kiedy się złościmy? po co się złościmy?
 2. bodziec        emocja          zachowanie – na co mamy wpływ (za co jesteśmy odpowiedzialni)?
 3. dlaczego przychodzi do mnie złość?
 4. „mój balonik złości”, co się dzieje, kiedy moja złość jest coraz większa, a potem pęka jak balon?
 5. gdzie w organizmie odczuwam złość, co się wówczas dzieje z moim ciałem?
 6. „kiedy się złoszczę to…” co robię?
 7. co można robić, aby złość ze mnie „wyszła”, ale w sposób bezpieczny? np.
 • Zabawa w dmuchanie świeczek lub utrzymywanie w powietrzu piórek – ćwiczenia oddechowe
 • Zgniatanie gazety
 • Krzyczenie w poduszkę
 • Mówienie „moja złość jest jak stąd do… warszawy, krakowa, księżyca itd.”
 • Taniec złości
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • „moje schody złości”, indywidualne układanie schodów (od najmniej intensywnych emocji do najbardziej, od zdenerwowania do furii); co się dzieje ze mną na każdym schodku.

V spotkanie – SMUTEK

Cele:

 • Oswojenie dzieci ze smutkiem
 • Uświadomienie dzieciom, po co jest smutek i dlaczego jest potrzebny do życia (bo mamy wówczas czas na refleksję, zatrzymanie się)
 • Nauczenie dzieci rozpoznawania u siebie (i u innych) smutku, znalezienia sposobów, które pozwolą przeżyć smutek
 • Pokazanie dzieciom, co można zrobić dla innych, kiedy inni się smucą

Krótki zakres merytoryczny spotkania:

 1. czy smutek jest nam potrzebny? do czego? w jakich okolicznościach się smucimy?
 2. gdzie w organizmie można czuć smutek, co się wówczas dzieje z moim ciałem?
 3. jak wygląda mój smutek?
 4. co może pomóc w smutku, „co mogę robić, kiedy się zasmucę?”
 5. jak mogę się zachować, kiedy inni się smucą

VI spotkanie – RADOŚĆ  

Cele:

 • Przyjemne spędzanie czasu w towarzystwie radości
 • Wspólne szukanie sposobów na wyrażanie radości
 • Zapoznanie się z emocjami „okołoradosnymi” – szczęście, zadowolenie, przyjemność, wesołość i itd

Krótki zakres merytoryczny spotkania:

 1. jak można rozpoznać u kogoś radość, po czym poznajemy, że się raduje
 2. jak przeżywam radość? gdzie w organizmie można czuć radość, co się wówczas dzieje z moim ciałem?
 3. „Kiedy ja się raduję to …..”
 4. emocje „okołoradosne” (zadowolenie, wesołość, spełnienie, szczęście, błogość)
 5. jak dorośli przeżywają radość?

 

VII spotkanie – WSTYD I DUMA

Cele:

 • zaprzyjaźnienie dzieci ze wstydem (nie da się go pozbyć, niestety)
 • pomoc dzieciom w przeżyciu porażki
 • przekonanie dzieci, że bycie dumnym ze swoich osiągnięć jest dobre (ale z ostrożnością, aby nie popaść w samozachwyt)
 • wzmacnianie w dzieciach poczucia własnej wartości

Krótki zakres merytoryczny spotkania:

 1. dlaczego wstyd jest taki trudny do przeżycia?
 2. kiedy pojawia się wstyd i co mogę z nim zrobić?
 3. kiedy jestem z siebie dymny i jak to mogą inni zobaczyć?
 4. czy bycie z siebie dumnym jest dobre czy złe?
 5. jaki jestem (co mi się w sobie podoba, co mi jest trudno zaakceptować)?
 6. co innym podoba się we mnie, czego mogą nie lubić?

 

VIII spotkanie: EMOCJONUJĄCE ZABAWY PODSUMOWUJĄCE

Cele:

 • ćwiczenie z dziećmi umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i innych
 • trenowanie swoich sposobów radzenia sobie z emocjami (swoimi i innych osób)

Krótki zakres merytoryczny spotkania:

 1. jak rozpoznawać emocje u siebie?
 2. jak rozpoznawać emocje u innych?
 3. kiedy przeżywam silne emocje mogę……
 4. kiedy przeżywam silne emocje nie powinienem…
 5. podsumowanie wszystkich emocji, oglądanie swoich prac, przypomnienie wszystkiego, co omawialiśmy na warsztatach