Spotkania cykliczne

Jak wychowywać w szkole? Warsztaty dla Wychowawców i Nauczycieli Szkoły Podstawowej

cykl 10 spotkań po 3 godziny, spotkania raz w tygodniu

Głównym celem warsztatów jest pomoc Nauczycielom i Wychowawcom w procesie wychowania w szkole. Jest to program wspierania umiejętności wychowawczych funkcjonujący w Polsce pod nazwą Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Program opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

  • współpraca z rodzicami Jak komunikować się z rodzicami? Jak rozmawiać na trudne tematy? Jak prowadzić spotkania z rodzicami?
  • granice Jak wyznaczać dzieciom granice aby mogły funkcjonować w grupie rówieśniczej? Jak rozmawiać z rodzicami o znaczeniu granic w domu? Jak bronić swoich granic?
  • uczucia i emocje Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych? jak radzić sobie ze swoimi emocjami w warunkach szkolnych?
  • zachęcanie do współpracy Jak zachęcać dziecko do nauki, wykonywania swoich obowiązków? Jak współpracować z rodzicami przy obowiązkach dzieci?
  • kary i konsekwencje Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka w klasie?
  • konflikty i problemy Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dziećmi i nauczycielem? Jak sobie radzić w konfliktach z rodzicami?
  • samodzielność Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie, za swoje obowiązki i swoje decyzje?
  • etykiety i „role” Dlaczego etykietowanie jest tak powszechne w szkole? Jakie znaczenie mają etykiety w szkole? Co robić, aby uchronić dzieci przed etykietami?
  • pochwała Jak chwalić aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić by zmotywować do pracy, do nauki?

Koszt 300-350 PLN/osobę, koszt uzależniony jest od miejsca, gdzie odbywają się warsztaty.

Termin warsztatu zostanie wyznaczony, jak zbierze się minimalna liczba osób, zainteresowanych udziałem w tym cyklu warsztatów.

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat kliknij tutaj.