Warsztaty dla „zabieganych”

Warsztaty dla „zabieganych” są krótkie, trwają 3 godziny. Ich celem jest przede wszystkim zachęcanie do refleksji, inspirowanie do zmian, motywowanie do rozwoju.

 

 

Uczucia i emocje. Jak pomóc sobie i dziecku?

spotkanie trwa 3 godzinyemocje

Głównym celem tego warsztatu jest uświadomienie wychowawcom i nauczycielom znaczenia uczuć i emocji dziecka oraz przygotowanie wychowawców do radzenia sobie z niechcianymi emocjami i uczuciami.

Program opracowany w oparciu o książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”, T. Gordon „Wychowanie bez porażek”, A. Gąstoł, A. Jegier „Mój złośnik”, T. Brazelton „Grzeczne dziecko”, Sz. Grzelak „Dziki ojciec”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatu:

 • Do czego właściwie potrzebne są ludziom uczucia i emocje?
 • Co można zrobić ze „złymi” emocjami?
 • Chcę pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami – ale jak?
 • Czy wychowawca/nauczyciel może się złościć, irytować? Jak sobie z tym radzić?
 • Jak pomóc dziecku poradzić sobie z trudnymi emocjami, uczuciami?

Koszt 40 PLN/osobę

Termin warsztatu zostanie ustalony, jak zgłosi się minimalna liczba osób zainteresowanych udziałem w tym warsztacie.

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat, kliknij tutaj.

powrót do listy warsztatów

 

Po co dzieciom granice? Jak mądrze wyznaczać granice uczniom?

spotkanie trwa 3 godziny

Głównym celem tego warsztatu jest pokazanie wychowawcom i nauczycielom korzyści z właściwie wyznaczanych granic w szkole oraz konsekwencji braku granic. Dodatkowo warsztat ten przygotowuje wychowawców do rozmów z rodzicami na temat granic wyznaczanych dziecku w domu.

Program opracowany w oparciu o książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”, M. i M. Gajdowie „Rodzice w akcji”, J. Juul „Nie z miłości”, R. McKenzie „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatu:

 • Moje granice. Jak komunikować i bronić swoich granic?
 • Po co dzieciom granice?
 • Granice w szkole i granice w domu. Jak wyznaczać granice w szkole/przedszkolu?
 • Co nam przeszkadza w wyznaczaniu granic dzieciom?
 • Co zrobić, aby dzieci respektowały wyznaczone granice?

Koszt 40 PLN/osobę

Termin warsztatu zostanie ustalony, jak zgłosi się minimalna liczba osób zainteresowanych udziałem w tym warsztacie.

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat, kliknij tutaj.

powrót do listy warsztatów

Jak porozumieć się z uczniem? Co robić, aby dzieci chciały rozmawiać z wychowawcą?

spotkanie trwa 3 godziny

Głównym celem tego warsztatu jest uświadomienie wychowawcom i nauczycielom, że to co mówią i w jaki sposób mówią do dzieci ma ogromne znaczenie oraz pokazanie sposobów komunikacji bez osądzania i oceniania.

Program opracowany w oparciu o książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”, T. Gordon „Wychowanie bez porażek”, J. Juul „Twoje kompetentne dziecko”, A. Kohn „Wychowanie bez nagród i kar”.

Inspiracją do przygotowania tego warsztatu jest myśl dr Haima Ginotta „Sposób, w jaki rodzice i nauczyciele mówią do dziecka, informuje dziecko, co do niego czują. Ich stwierdzenia mają wpływ na jego szacunek do samego siebie i poczucie własnej wartości. W dużym stopniu język rodziców determinuje przeznaczenie dziecka”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatu:

 • Co powoduje, że dzieci zamykają się na rozmowę?
 • Co nauczyciel/wychowawca mówi, co dziecko może słyszeć?
 • Jak komunikować się z dzieckiem bez osądzania i oceniania
 • Jakie słowa „otwierają drzwi” do porozumienia, jakie zamykają?
 • Znaczenie emocji w budowaniu porozumienia z dzieckiem.

Koszt 40 PLN/osobę

Termin warsztatu zostanie ustalony, jak zgłosi się minimalna liczba osób zainteresowanych udziałem w tym warsztacie.

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat, kliknij tutaj.

powrót do listy warsztatów

Jaka kara jest najbardziej wychowawcza w szkole/przedszkolu?

spotkanie trwa 3 godzinygranice

Głównym celem tego warsztatu jest uświadomienie wychowawcom i nauczycielom czym różni się kara od konsekwencji oraz pokazanie sposobów, które nie ranią dziecka a uczą samodyscypliny.

Program opracowany w oparciu o książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”, T. Brazelton „Grzeczne dziecko”. R. McKenzie „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić”, A. Kohn „Wychowanie bez nagród i kar”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatu:

 • Czy karać dziecko? Jak karać?
 • Co zamiast karania?
 • Czym rożni się kara od konsekwencji?
 • Jak skutecznie wyciągać konsekwencje?
 • Jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka?

Koszt 40 PLN/osobę

Termin warsztatu zostanie ustalony, jak zgłosi się minimalna liczba osób zainteresowanych udziałem w tym warsztacie.

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat kliknij tutaj.

powrót do listy warsztatów

Jak zachęcać dzieci do współpracy? Jak chwalić, aby motywować?

spotkanie trwa 3 godziny

Głównym celem tego warsztatu jest pokazanie sposobów zachęcania dzieci do współdziałania oraz zapoznanie wychowawców i nauczycieli z opisowymi metodami chwalenia.

Program opracowany w oparciu o książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”, C. Dweck „Nowa psychologia sukcesu”, A. Kohn „Wychowanie bez nagród i kar”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatu:

 • Jakich sposobów używają nauczyciele, aby zachęcić dzieci do współdziałania?
 • Co nauczyciel mówi, co uczeń może słyszeć?
 • Jakie sposoby mogą być bardziej zachęcające dla uczniów?
 • Po co uczniom pochwała? Dlaczego chwalimy dzieci?
 • Jak chwalić, aby zmotywować do nauki, wysiłku?
 • Jak pomagać uczniom odkrywać ich pasje i talenty?

Koszt 40 PLN/osobę

Termin warsztatu zostanie ustalony, jak zgłosi się minimalna liczba osób zainteresowanych udziałem w tym warsztacie.

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat kliknij tutaj.

powrót do listy warsztatów

Role i etykiety w szkole. Jak pomóc uczniom rozwinąć skrzydła?

spotkanie trwa 3 godziny

Głównym celem tego warsztatu jest uwrażliwienie wychowawców i nauczycieli na etykiety i role, które przypisują uczniom oraz uświadomienie wychowawcom i nauczycielom znaczenia tego, co myślą o uczniach i jak ich postrzegają.

Program opracowany w oparciu o książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły”, E. Dryll „Interakcje wychowawcze”, Sz. Grzelak „Dziki ojciec”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatu:

 • Dlaczego przede wszystkim dostrzegamy negatywy? – psychologiczne abc spostrzegania
 • Co to jest efekt Pigmaliona – badania Rosethala i Jacobson
 • Dlaczego nauczyciele i wychowawcy „szufladkują” uczniów?
 • Czy „leniwy” naprawdę jest „leniwy”?
 • Jak pomóc uczniowi wyjść z roli, jak go „odetykietować”?

Koszt 40 PLN/osobę

Termin warsztatu zostanie ustalony, jak zgłosi się minimalna liczba osób zainteresowanych udziałem w tym warsztacie.

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat kliknij tutaj.

powrót do listy warsztatów