Warsztaty

Warsztaty dla Rodziców
Warsztaty dla Wychowawców
Warsztaty dla Dzieci
Metody pracy na warsztatach

W trakcie warsztatów wykorzystywane są interaktywne metody pracy, które umożliwiają wymianę poglądów i doświadczeń rodziców i nauczycieli, pozwalają uczyć się od siebie nawzajem i sprzyjają refleksji. Metody stosowane w trakcie warsztatów: dyskusje, odgrywanie scenek, „wchodzenie” w rolę dziecka, omawianie konkretnych przykładów z życia rodzica wziętych, elementy wykładu.

Miejsca, gdzie realizowane są warsztaty
  • Klub Zdolnego Dziecka, Piaseczno, ul. Rejtana 8
  • Dom Parafialny przy Parafii św. Anny w Piasecznie, Pl. Piłsudskiego 10, Piaseczno
  • Przedszkola, Szkoły, Świetlice, Ośrodki Pomocy Społecznej