Warsztaty cykliczne

Wychowywać to kochać i wymagać (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

cykl 10 spotkań po 3 godziny, spotkania raz w tygodniu

Głównym celem warsztatów jest pomoc rodzicom w zbudowaniu silnej więzi emocjonalnej ze swoimi dziećmi, jest to program wspierania umiejętności wychowawczych funkcjonujący w Polsce pod nazwą Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Program opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

 • granice Jak wyznaczać dzieciom granice aby mogły bezpiecznie wzrastać i dobrze funkcjonować w społeczeństwie?
 • uczucia i emocje Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych?
 • zachęcanie do współpracy Jak zachęcać dziecko do nauki, sprzątania, wykonywania swoich obowiązków?
 • kary i konsekwencje Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka?
 • konflikty i problemy Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dzieckiem i rodzicami?
 • samodzielność Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje?
 • etykiety i „role” Jak dostrzegać pozytywne strony naszego dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości?
 • pochwała Jak chwalić aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić by zmotywować do pracy?

Koszt 450-600 PLN/osobę (cena jest zależna od miejsca, gdzie realizowane są warsztaty oraz od ilości osób prowadzących)

Najbliższe terminy cyklu warsztatów:

 • od 16 września, spotkania w środy w godz. 17.00-20.00, Lesznowola

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat, skontaktuj się z GOPS Lesznowola

powrót do listy spotkań cyklicznych

Rodzeństwo bez rywalizacji, czyli jak pomóc dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością

cykl 10 spotkań po 3 godziny, spotkania raz w tygodniu

UWAGA! W tym cyklu warsztatów mogą brać udział osoby, które uczestniczyły w spotkaniach „Wychowywać to kochać i wymagać” lub w Szkole dla Rodziców i Wychowawców w innych miejscach i mają zaświadczenie ukończenia tej Szkoły.

Głównym celem warsztatów jest uświadomienie Rodzicom skąd się bierze rywalizacja pomiędzy rodzeństwem oraz przekazanie Rodzicom umiejętności wychowawczych pomocnych w wygaszaniu rywalizacji i budowaniu współpracy.

Program opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

 • Skąd się bierze zazdrość i rywalizacja w rodzeństwie?
 • Porównania wzmacniają rywalizację.
 • Jak sprawiedliwie dzielić swój rodzicielski czas, uczucia, uwagę – czy da się „po równo”?
 • Jakie role przypisałaś/eś swoim dzieciom, jak to wpływa na relacje pomiędzy nimi?
 • Co robić gdy dzieci się kłócą i biją?
 • Długi konflikt miedzy dziećmi – rodzic mediator.
 • Jak pomóc dzieciom w odkrywaniu korzyści płynących z dzielenia się i współpracy?
 • Najstarsze, średnie, najmłodsze – znaczenie kolejności urodzin.

Najbliższe terminy cyklu warsztatów:

 • od 25 września, spotkania w piątki w godz. 17.00-20.00, Lesznowola

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat, skontaktuj się z GOPS Lesznowola

powrót do listy spotkań cyklicznych

 Jak mówić do nastolatka, aby chciał z nami rozmawiać?

cykl 10 spotkań po 3 godziny, spotkania raz w tygodniu

UWAGA! W tym cyklu warsztatów mogą brać udział osoby, które uczestniczyły w spotkaniach „Wychowywać to kochać i wymagać” lub w Szkole dla Rodziców i Wychowawców w innych miejscach i mają zaświadczenie ukończenia tej Szkoły.

cykl 10 spotkań po 3 godz.

 Głównym celem tych warsztatów jest pomoc rodzicom w budowaniu silnej więzi emocjonalnej z dorastającymi dziećmi, uświadomienie rodzicom problemów wieku dorastania i przekazanie umiejętności, które są pomocne w relacjach z nastolatkami.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

 • czy nastolatkom potrzebne są granice
 • uczucia i emocje nastolatka, młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji – czy nastolatki nadal potrzebują bezwarunkowej akceptacji?
 • potrzeba decydowania o sobie – coraz większe pragnienie autonomii
 • jak komunikować się z nastolatkiem – bariery komunikacyjne
 • zagrożenia współczesnego świata – przedwczesne zainteresowanie seksem, narkotyki itd
 • niebezpieczeństwo mediów

Koszt 550-690 PLN/osobę (cena jest zależna od miejsca, gdzie realizowane są warsztaty)

Najbliższe terminy cyklu warsztatów:

 • od stycznia 2021, jeżeli zbierze się grupa min 8 osób zdecydowanych na udział, koszt 700 zł/osobę (dwie prowadzące)

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat, kliknij tutaj. Warsztaty będą realizowane, jeżeli zbierze się grupa minimum 8 osób.

Jak wychować samodzielne, zaradne dziecko?

cykl 3 spotkań po 3 godziny, spotkania raz w miesiącu

Głównym celem tych warsztatów jest pomoc rodzicom w kształtowaniu samodzielności dziecka, w budowaniu jego odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje.

Program opracowany w oparciu o książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…”, Sz. Grzelak „Dziki ojciec”, M. i M. Gajdowie „Rodzice w akcji”, J. Juul „Nie z miłości”, R. McKenzie „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

 • Jak mądrze wyznaczać dzieciom granice?
 • Jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka? czy karać? Jak karać? Jeżeli nie karać, to co?
 • Jak wspierać samodzielność dziecka, niezależnie od jego wieku?

Koszt 100-130 PLN/osobę (cena jest zależna od miejsca, gdzie realizowane są warsztaty)

Terminy spotkań zostaną ustalone, jak zbierze się minimalna liczba osób zainteresowanych udziałem w tym cyklu warsztatów.

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat, kliknij tutaj.

powrót do listy spotkań cyklicznych

Jak wzmacniać w dziecku jego poczucie własnej wartości?

cykl 3 spotkań po 3 godziny, spotkania raz w miesiącu

Głównym celem tych warsztatów jest uświadomienie rodzicom, co to jest zdrowe poczucie własnej wartości u dziecka i dlaczego jest ono tak ważne oraz przekazanie rodzicom umiejętności wychowawczych, które sprzyjają budowaniu poczucia własnej wartości i kształtowaniu u dziecka pozytywnego ale zrównoważonego obrazu samego siebie

Program opracowany w oparciu o książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…”, Sz. Grzelak „Dziki ojciec”, M. i M. Gajdowie „Rodzice w akcji”, J. Juul „Kompetentne dziecko”, J. McDowel i D. Day „Jak być bohaterem dla swoich dzieci”, A. Kohn „Wychowanie bez nagród i kar”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

 • Słowa mają moc – jak komunikować się z dzieckiem?
 • Myśli mają moc – to, co rodzice myślą o swoim dziecku działa jak samospełniająca się przepowiednia, warto jest myśleć o dziecku pozytywnie.
 • Jak chwalić dziecko aby budować pozytywny obraz samego siebie i motywować do działania?

Koszt 100-130 PLN/osobę (cena jest zależna od miejsca, gdzie realizowane są warsztaty)

Terminy spotkań zostaną ustalone, jak zbierze się minimalna liczba osób zainteresowanych udziałem w tym cyklu warsztatów.

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat, kliknij tutaj.

powrót do listy spotkań cyklicznych