Wychowywać to kochać i wymagać

Wychowywać to kochać i wymagać (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

cykl 10 spotkań po 3-4 godz.

Głównym celem warsztatów jest pomoc rodzicom w zbudowaniu silnej więzi emocjonalnej ze swoimi dziećmi, jest to program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli autorstwa J. Sakowskiej

Program opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

GRANICE 

Jak wyznaczać dzieciom granice aby mogły bezpiecznie wzrastać i dobrze funkcjonować w społeczeństwie?

UCZUCIA I EMOCJE

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych?

ZACHĘCANIE DZIECKA DO WSPÓŁPRACY

Jak zachęcać dziecko do nauki, sprzątania, wykonywania swoich obowiązków?

KARY I KONSEKWENCJE

Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka?

KONFLIKTY I PROBLEMY

Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dzieckiem i rodzicami?

SAMODZIELNOŚĆ

Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje?

ETYKIETY I „ROLE”

Jak dostrzegać pozytywne strony naszego dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości?

POCHWAŁA

Jak chwalić aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić by zmotywować do pracy?

Koszt 290 PLN/osobę, 560 PLN/oboje Rodziców

Jeżeli chcesz zapisać się na ten warsztat kliknij tutaj. Warsztaty będą realizowane jeżeli zbierze się grupa min 8 osób.